A diákcsere programról


2009. február 25. - halasz

Rotary Cserediák Program 2021 / 2022 év

Rotary Cserediák Program 2021-2022 év

Érdeklődni:

Pták István: 0670 310-6909
Girhinyné Ágota: 0620 469-9901
Diczkóné Untener Mónika: 0620 521-7885


Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program célja, hogy a világ különböző or­szágaiból érkező fiatalok megismerjék egymást, más országok, földrészek életét, nyelvét és kultúráját.

Kiemelkedő tanulmányi eredményű, átlagosnál jóval érdeklődőbb, 15-17 éves középiskolai tanulmányaikat be nem fejezett, idegen nyelvet már jól beszélő, más országok kultúráját elfogadni és megtanulni akaró diákok kap­nak lehetőséget, hogy cserediákként, országuk "nagyköveteként"  kép­vi­sel­jék hazájukat, városukat, távoli, sokszor teljesen ismeretlen országokban.

Azok, akik kiérdemlik ezt az óriási lehetőséget, hozzájárulnak a népek kö­zötti megértés fokozásához, amiből kiutazó és a fogadó közösség egyaránt profitál.

A Rotary Nemzetközi Diákcsereprogram felépítése

Minden diák a Rotary International (RI) által tá­mogatott Youth Exchange Program (YEP) kere­tében vesz részt a csereprogramban. A kiutazó diákot (cserediák) a küldő klub jelöli ki és egy fogadó klub fogadja. A cserediákok minden esetben Rotarys családoknál kerülnek elhelyezésre, és az adott te­le­pülés középiskolájában folytatják tanulmányaikat. A Rotary tagok az egész világon lakóhelyük köztiszteletben álló, megbecsült  polgárai. A Rotary Nemzetközi Diákcsere a Rotary égisze alatt történik, Rotary tagok aktív köz­re­működésével. A Rotary diákcsere nem üzleti alapon nyugszik, azt a Rota­rysták önzetlen segítsége teszi lehetővé.

 

Nyelv választó

1% reklám

Make Dream Real